PYTANIA I ODPOWIEDZI

Sprawdź! Znajdziesz tu odpowiedzi na wiele pytań.

UBEZPIECZENIE GAP FAKTUROWY

GAP Fakturowy jest najbardziej odpowiedni przy leasingu nowych samochodów osobowych, jak i pojazdów ciężarowych, gdyż to one tracą, z upływem czasu, najwięcej na wartości w stosunku do ceny zakupu. Z tego powodu choć ubezpieczenie GAP Fakturowy jest najdroższym typem GAP to jednak najlepiej chroniący leasingowane mienie. GAP Finansowy, z uwagi na najsłabszą ochronę jest rzadko stosowany. GAP Fakturowy jest wybierany najczęściej bo zapewnia maksymalną ochronę.

Niestety nie. GSU zapewnia utrzymanie wartości pojazdu jedynie przez okres jednego roku, w razie wystąpienia szkody całkowitej. W kolejnym roku, kiedy odnawiasz AC+GSU, aktualizowana jest również wartość rynkowa Twojego pojazdu. Nie masz zatem szans na utrzymanie w ramach AC+GSU wyjściowej wartości auta w drugim, trzecim, czwartym czy piątym roku jego użytkowania. Co istotne AC+GSU=GAP tylko w pierwszym roku użytkowania, jednak czas na zakup ubezpieczenia GAP Fakturowego to 120 dni od daty zakupu czy wzięcia pojazdu w leasing. Zamiast GSU wybierz GAP, wtedy nie stracisz!

Warto kupić polisę GAP na okres możliwej jak najdłuższy, najlepiej dłuższy niż długość trwania umowy leasingowej. Dzięki temu będziesz kontynuować ubezpieczenie GAP już po wykupie samochodu z leasingu.

W przypadku pojazdów o DMC do 3,5 tony, maksymalna wartość pojazdu nie może przekraczać 600 tys. zł. W przypadku pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony – wartość ta wynosi 700 tys. zł.

Naturalnie, nie będzie z tym żadnego problemu. Jako ubezpieczający możesz szukać dla siebie lub swojej firmy najkorzystniejszej ochrony. DEFEND GAP nie może ograniczyć Ci tej swobody. Pamiętaj tylko by nowe Auto Casco obejmowało wszelkie ryzyka związane ze szkodą całkowitą oraz kradzieżą.

Ubezpieczenie GAP Fakturowy DEFEND MAX gwarantuje wypłatę odszkodowania do Twojej ręki. Dlatego odradzamy zakup ubezpieczenia GAP „w komplecie” z leasingiem od towarzystwa leasingowego. Jeśli zachęcony upustem skusisz się na takie rozwiązanie to niestety odszkodowanie GAP trafi do kieszeni leasingodawcy a nie Twojej!

Oczywiście nie. Forma finansowania pozostaje bez znaczenia dla ubezpieczenia GAP. Pojazd można pozyskać na wiele sposobów: gotówką, kredytem, leasingiem czy pożyczką i do każdej z tych form idealnie pasuje ubezpieczenie GAP Fakturowy.

By dokładniej zapoznać się z wyłączeniami sugerujemy lekturę dokumentu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia. Zwróć uwagę na paragraf 3 OWU, gdzie znajdziesz wyłączenia marek (samochody czy motocykle sportowe, auta bardzo luksusowe).

W ramach wyłączeń zawartych w OWU znajdziesz również takie, które są standardowymi dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Będą to m.in. działania wojenne, jazda pod wpływem alkoholu czy umyślnie zaniedbanie. DEFEND GAP również je stosuje.

Sposób użytkowania pojazdu również determinuje to, czy pojazd taki może być objęty ubezpieczeniem DEFEND GAP MAX. W SWU znajdziesz m.in. wykluczenia dotyczące wykorzystywania pojazdu w usługach wynajmu krótkoterminowego (do 6 m-cy), nauki jazdy oraz szkolenia kierowców, z przeznaczeniem na taksówki czy do zarobkowego przewożenia osób typu Uber, czy też jako samochody terenowe służące do rajdów typu „off-road”.

Wykluczenie dotyczy także pojazdów uprzywilejowanych, demonstracyjnych czy magazynowanych na potrzeby przyszłej sprzedaży.

Nie będzie można ubezpieczyć również takich pojazdów, które służą do transportu materiałów niebezpiecznych, dla których stosuje się specjalne regulacje prawne.

Do objęcia ubezpieczeniem DEFEND GAP MAX niezbędna jest polisa AC. Może być ona wykupiona u dowolnego ubezpieczyciela prowadzącego działalność na terenie kraju. Musi ona jednak obejmować wszystkie ryzyka związane ze szkodą całkowitą oraz kradzieżą pojazdu – dlatego nie będzie możliwości zakupu ubezpieczenia GAP do polisy typu Mini Casco/Smart Casco.

Najlepiej, jeśli zrobisz to w dzień, w którym dokonujesz zakupu albo podpisujesz umowę leasingu pojazdu. Jeżeli jednak nie zdążysz – nic straconego. By utrzymać wartość pojazdu z faktury masz jeszcze 120 dni by sięgnąć po ubezpieczenie GAP Fakturowy DEFEND MAX.

Niestety nie. W ramach DEFEND GAP MAX nie ma możliwości ubezpieczenia pojazdów, które wypożyczane są na okresy krótsze niż 6 miesięcy.

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) Fakturowy, zwany też „RTI” (z ang. Return To Invoice) to dodatkowe ubezpieczenie dopełniające polisę AC. Chroni wartość początkową pojazdu na okoliczność zdarzenia skutkującego szkodą całkowitą lub kradzieżą. Ubezpieczenie GAP Fakturowy pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. Innymi słowy – w przypadku szkody całkowitej ubezpieczony otrzymuje dwa odszkodowania, jedno z polisy ubezpieczenia Auto Casco (lub z OC sprawcy) a drugie z ubezpieczenia GAP.

ZAMAWIANIE POLISY NA GAP FAKTUROWY

Każdy posiadacz lub właściciel pojazdu z aktualna polisą AC. Może to być zatem osoba fizyczna, osoba prawna (np. sp. z o.o.), rolnik czy osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Do formularza wniosku o GAP należy załączyć wyraźny i pełny skan lub zdjęcie:

 • faktury zakupu pojazdu (w przypadku leasingu poproś leasingodawcę o kopię faktury zakupu – z doświadczenia wiemy, że otrzymaniem kopii nie ma żadnych problemów),
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • polisy Auto Casco.

Z uwagi na to, iż polisę DEFEND GAP MAX można wystawić do 120 dni od daty widniejącej na fakturze zakupu pojazdu to masz 4 miesiące na jej zakup. Pamiętaj, że po tym czasie będzie już za późno i w razie kradzieży w 2-gim czy 4-tym roku użytkowania otrzymasz jedynie odszkodowanie z polisy AC, ewentualnie z wariantem Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, które opiewać będzie na wartość rynkową pojazdy z roku wystąpienia szkody.

Wystawienie polisy następuje, gdy należność za składkę zostanie opłacona przelewem bankowym na konto podane w wiadomości e-maile wysyłanej po wypełnieniu formularza wniosku o ubezpieczenie GAP. Istotna jest przy tym kwestia wpływu należności na konto odbiorcy. Dopiero po odnotowaniu wpłaty możliwe jest wystawienie polisy DEFEND GAP MAX.

Z reguły osoba opłacająca składkę za polisę GAP MAX jest również beneficjentem odszkodowania.

Zdarza się jednak, że inny podmiot ma być ubezpieczonym i nie ma formalnych przeszkód do zastosowania takiego rozwiązania. Ma ono często miejsce w przypadku leasingu, gdzie leasingodawca narzuca na leasingobiorcę konieczność scedowania na niego odszkodowania z ubezpieczenia GAP Fakturowego. Należy przy tym pamiętać, że ubezpieczenie GAP przy leasingu jest dobrowolne i z reguły należy je dokupywać dla własnego zabezpieczenia a nie zabezpieczenia interesu towarzystwa leasingowego.

POJAZDY - PRZEDMIOTY UBEZPIECZENIA GAP FAKTUROWYM

Oczywiście, tak. Ma to szczególnie znaczenie gdy zakup auta był dokonany na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Istotne przy tym jest by kupowany pojazd nie był starszy niż 6 lat licząc od daty pierwszej jego rejestracji.

Wszystko zależy od posiadanej polisy AC. Jeśli np. polisa Auto Casco wskazuje, że pojazd został ubezpieczony w kwocie brutto to taka sama wartość zostanie przyjęta do ubezpieczenia DEFEND GAP MAX. Analogicznie będzie w sytuacji gdy AC wskazuje na ubezpieczenie od wartości netto oraz netto +50% VAT.

By wiedzieć od jakiej wartości posiadasz ubezpieczenie AC porównaj wartość samochodu podaną na fakturze z wartością wpisaną do polisy AC. Różnice podpowiedzą Ci od jakiej wartości masz ubezpieczony pojazd.

W takim przypadku nie wypełniaj formularza do końca, gdyż nie wyliczy on poprawnie składki GAP. Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zatelefonuj do nas – wyjaśnimy sprawę.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia GAP przyjmowana jest taka wartość pojazdu, która widnieje na fakturze jego zakupu albo na polisie AC. Przy czym faktura, będąca podstawą ustalenia wartości pojazdu nie może być starsza niż 120 dni licząc od daty jej wystawienia.

Jeśli chodzi o wartość pojazdu ustalaną w przypadku wystąpienia szkody to jej określenie leży po stronie ubezpieczyciela OC/AC. Ubezpieczenie GAP Fakturowy jest ubezpieczeniem dodatkowym, które wypłaca różnicę między wartością rynkową ustaloną przez Twoje podstawowo towarzystwo ubezpieczeniowe OC/AC na dzień wystąpienia szkody całkowitej a wartością pojazdy przyjętą w momencie zawierania umowy na ubezpieczenie GAP.

Dla ubezpieczenia DEFEND GAP MAX bez znaczenia pozostaje wpis w dowodzie rejestracyjnym dotyczący homologacji. Istotna jest tu tylko Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu wpisana w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli zatem samochód posiada homologację „na ciężarowy” ale jego DMC to 3,5 t. wtedy  zostanie ubezpieczony wg taryfikatora i na takich samych zasadach, jak pojazdy osobowe o DMC do 3,5 t.

Zgodnie z warunkami dostępnymi w OWU i SWU, nie ubezpieczysz pojazdów, które są:

 • Użytkowane jako nauki jazdy lub taksówki, limuzyny czy samochody osobowe do innego zarobkowego przewozu osób typu przewozy Uber.
 • Wykorzystywane jako pojazdy biorące udział w rajdach profesjonalnych albo amatorskich, w tym terenowych (typu „off-road”), również w roli organizatora.
 • Ustawowo uprzywilejowane np. radiowozów policyjnych, karetek pogotowia, pojazdów straży pożarnej.
 • Wykorzystywane w działalności wynajmu krótkoterminowego ( do 6 m-cy).
 • Bardzo luksusowe – chodzi głównie o marki Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Cosworth, De Tomaso, Dorchester, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, Lancia Thema, Maserati, Porsche (z wyłączeniem modeli Macan, Cayenne i Panamera), Rolls Royce.

Naturalnie, jak najbardziej. W transporcie ciężkim ubezpieczenie GAP cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Należy pamiętać przy tym, że maksymalna wartość pojazdu nie może przekraczać kwoty 700 000 zł by został on objęty ubezpieczeniem DEFEND GAP MAX.

Oczywiście tak! Będą miały wtedy zastosowanie te same warunki, które przewidziane są dla samochodów osobowych o DMC  do 3,5 t.

ZGŁOSZENIE SZKODY

Tak. Aktualna polisa AC jest podstawą zarówno do zawarcia umowy na DEFEND GAP MAX, jak i do wypłacenia odszkodowania. W dniu wystąpienia szkody całkowitej albo kradzieży musisz zatem posiadać wykupioną polisę AC.

Warunkiem zgłoszenia jest wystąpienie rzeczonej szkody i zgłoszenie jej w ramach polisy AC lub z polisy OC sprawcy. W takiej sytuacji należy w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji powiadomić pisemnie towarzystwo DEFEND Insurance:

 • Listownie – wysyłając korespondencję na adres DEFEND Insurance Sp. z o.o. 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 • E-mailem – wysyłając wiadomość na adres: szkodygap@defendinsurance.pl
 • Warto również skontaktować się telefonicznie pod nr (32) 797-10-41

Należy podkreślić, iż z uwagi na fakt, iż GAP jest ubezpieczeniem dobrowolnym nie powinno mieć miejsca „zmuszanie” przez leasingodawcę czy kredytodawcę do wykupienia przez Ciebie polisy GAP! Powinna być to Twoja decyzja oparta o świadomość, że samo ubezpieczenie AC to zbyt mało oraz o to, że zakup GAP „w pakiecie” z leasingiem lub kredytem jest zwykle droższe oraz automatycznie ceduje należność z GAP na bank czy firmę leasingową.

GAP od DEFEND Insurance pozwala Ci na zakup ubezpieczenia, z którego odszkodowanie trafi bezpośrednio w Twoje ręce. Pozwoli Ci to dysponować pełną jego kwotą i dokonywać rozliczeń np. za pozostały do spłaty leasing czy kredyt wg własnego uznania.

DEFEND Insurance wypłaci należność do 30 dni, licząc od daty wpłynięcia zgłoszenia likwidacji szkody wraz z kompletem dokumentów.

Wrak pojazdu, który pozostaje w dyspozycji ubezpieczonego, jest wyceniany i doliczany do odszkodowania gotówkowego otrzymanego z polisy AC. Jego i tak znikoma wartość pomniejsza zatem odszkodowanie z ubezpieczenia GAP.

Brak wypłaty z odszkodowania DEFEND GAP MAX będzie miał miejsce w sytuacji, gdy:

 • Kradzież lub szkoda całkowita miała miejsce w okresie nie objętym ochroną
 • Podstawowy ubezpieczyciel OC/AC odmówi wypłacenia odszkodowania z polisy Auto Casco lub z OC sprawcy.
 • Szkoda całkowita lub kradzież była spowodowany rażącym niedbalstwem lub celowym działaniem, które przyczyniło się do powstania szkody (np. pozostawiono otwarty samochód z kluczykami w stacyjce).
 • Ubezpieczyciel OC/AC uzna szkodę całkowitą w 100% i wypłaci kwotę odpowiadającą wartości pojazdu z faktury pojazdu. W tej sytuacji nie będzie miała miejsca strata finansowa, przed którą chroni ubezpieczenie DEFEND GAP MAX. Jest to sytuacja, w której można wystąpić do DEFEND Insurance o zwrot tej części składki, która nie została wykorzystana.

Ideą ubezpieczenia jest to, że stara się wynagrodzić to, co jest trudne do przewidzenia. Zatem zakup polisy 5 letniej, która jednostkowo (w przeliczeniu na 1 rok) daje większe oszczędności niż zakup polisy w ratach rocznych, był słusznym wyjściem. Dodatkowo okres ochrony został wybrany maksymalnie, co w porównaniu z wysokością składki zapewniło ponad proporcjonalne korzyści z odszkodowania. Niezależnie zatem od tego, w którym roku obowiązywania polisy GAP zdarzy się szkoda całkowita, „niewykorzystana” składka za ubezpieczenie 5 letnie nie zostanie zwrócona. Należy przy tym pamiętać, iż zakup ubezpieczenia DEFEND GAP MAX na okresy krótsze niż maksymalne powoduje, że nie będziemy mogli, po zakończeniu okresu ochrony, dokupić kolejnego ubezpieczenia GAP albowiem GAP Fakturowy można zakupić w DEFEND Insurance tylko do 120 dni od daty faktury pojazdu.

Naturalnie, tak. Należy przy tym pamiętać, iż ubezpieczenie GAP obowiązuje na obszarze Europy kontynentalnej wraz z wyspami, z wyłączeniem Federacji Rosyjskiej.

OPŁACANIE SKŁADEK, ZWROTY SKŁADEK

Przy składce opłacanej jednorazowo za cały okres ochrony, ubezpieczający ma 30 dni na opłacenie polisy.

W przypadku, gdy składka będzie opłacana w ratach rocznych, ubezpieczający ma 14 dni na opłacenie pierwszej raty.

Należy przy tym pamiętać, iż DEFEND Insurance przyjmuje odpowiedzialność ubezpieczeniową od dnia wskazanego na polisie, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dacie wpływu składki na konto bankowe agenta. Nr rachunku bankowego zawsze podany jest w e-mailu potwierdzającym, który wysyłany jest do klienta po wypełnieniu formularza zamówienia na GAP z adresu: @ubezpieczenie-gap-fakturowy.pl

O zwrot całości lub części niewykorzystanej składki możesz starać się w przypadku:

 • Gdy przedmiot ubezpieczenia został sprzedany (np. sprzedaż samochodu).
 • Jeżeli podstawowy ubezpieczyciel OC/AC dokonał pokrycia w 100% wartości pojazdu, którego dotknęła szkoda całkowita lub kradzież.
 • Gdy zdecydujesz się odstąpić od umowy ubezpieczenia GAP, na co masz:
  • 30 dni, jeśli jako ubezpieczający jesteś osobą fizyczną,
  • 7 dni, jeśli ubezpieczającym jest przedsiębiorca, licząc od daty zawarcia polisy GAP.

Kwota zwrotu będzie proporcjonalna od czasu, przez który polisa chroniła ubezpieczonego.

Co ważne, by wystąpić o zwrot składki wymagane jest złożenie pisemnego wniosku:

 • Listownie – wysyłając korespondencję na adres DEFEND Insurance Sp. z o.o. 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 • E-mailem – wysyłając wiadomość na adres: info@defendinsurance.pl
 • Warto również skontaktować się telefonicznie pod nr (32) 797-10-41

Oczywiście! W zależności od tego, na jaki okres kupujesz ubezpieczenie, wyliczona składka za cały okres ubezpieczenia może być podzielona na raty roczne. Pamiętaj jednak, że jeśli płacisz jednorazowo – płacisz mniej. Dla przykładu, jeśli składka za 5-letnią ochronę wynosi 2 400 zł to możesz ją opłacić jednorazowo lub w 5 ratach po 700 zł/rok. Przy płatności jednorazowej wychodzi średnio 480 zł/rok. Jest zatem różnica, prawda?

W przypadku wyboru opłacania składki w ratach rocznych, po wypełnieniu formularza zamówienia na DEFEND GAP MAX należy opłacić składkę w wysokości pierwszej raty i na konto bankowe podane w e-mailu potwierdzającym.

Po kompletnym wypełnianiu formularza zamówienia i dołączeniu wymaganych dokumentów (skanu lub wyraźnego zdjęcia polisy AC, dowodu rejestracyjnego oraz faktury zakupu pojazdu) otrzymasz e-mail (z adresu @ubezpieczenie-gap-fakturowy.pl) z potwierdzeniem zamówienia, w którym podany będzie nr konta bankowego agenta (MAGROUP Sp. z o.o.). Odnotowanie wpływu należności na ten rachunek będzie stanowiło podstawę wystawienia polisy DEFEND GAP MAX. Co istotne, przelew na podane konto wykonasz samodzielnie, z poziomu własnego banku. Zapewni Ci to maksymalne bezpieczeństwo i spokój. Pamiętaj jednak by przed wysłaniem przelewu upewnić się, że numer rachunku bankowego wpisany został właściwie w systemie Twojego banku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem tożsamym fakturze.

Stanowi o tym wprost Ustawa z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług, która działalność ubezpieczeniową przedmiotowo zwalnia z podatku VAT.

Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. §.20 ust.3  w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, stanowi, iż polisa ubezpieczenia jest równoważna fakturze.

W takim przypadku warto wystąpić do DEFEND Insurance o zwrot składki za niewykorzystany okres. Składka zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony.

BRAKI, BŁĘDY, NIEDOPATRZENIA

W formularzu zamówienia należy podać w osobnych rubrykach każdą z tych wartości. Dominującą wartością, przyjętą dla celów ubezpieczenia DEFEND GAP MAX będzie niższa z tych dwóch wartości.

Jeżeli zauważysz na polisie, że podałeś błędne dane lub sama polisa została niepoprawnie wystawione skontaktuj się bezpośrednio z DEFEND Insurance pod numerem telefonu +48 32 797-10-41 lub adresem e-mail info@defendinsurance.pl i wskaż błąd. Jeśli to konieczne – załącz dodatkowe dokumenty.

DEFEND Insurance przygotuje aneks i wyśle go pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail w przeciągu 2 dni roboczych.

Na wstępnie należy wyjaśnić, iż towarzystwa leasingowe nie stwarzają problemów z udostępnieniem faktury zakupu pojazdu, której kopię/skan należy dołączyć przy wypełnianiu formularza zamówienia na GAP.

Niemniej jednak, akceptowalny jest również skan pierwszej strony umowy leasingu, która zawiera informacje na temat ubezpieczającego, dane pojazdu, datę jego zakupu oraz wartość.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie użytkowania treści zawartych na stronie https://ubezpieczenie-gap-fakturowy.pl, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest jej właściciel – agent ubezpieczeniowy, firma MAGROUP Sp. z o.o., która wdrożyła i prowadzi politykę w zakresie ochrony danych osobowych, z celami i zasadami której możesz zapoznać się tutaj.

W zakresie, w którym dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia na DEFEND GAP MAX pomiędzy Tobą a firmą DEFEND Insurance Sp. z o.o. (reprezentującą ubezpieczyciela – Fortegra Europe Insurance Company Limited), której MAGROUP Sp. z o.o. jest oficjalnym agentem, przetwarzanie danych osobowych następuje wg zapisów polityki prywatności, którą możesz pobrać tutaj.

WIESZ JUŻ ZNACZNIE WIĘCEJ, PRAWDA?

Sprawdź jeszcze raz korzyści, które zapewni Ci GAP lub przejdź prosto do zamówienia!

Sprawdź najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

Wychodzisz?

Nie przegap tego !
GAP z nami to okazja !

Składkę za wybrany okres ubezpieczenia możesz rozłożyć na raty roczne przy składaniu zamówienia online na GAP Fakturowy.

Masz tylko 120 dni od daty zakupu auta by mieć gwarancję 100%. Odłożenie zakupu GAP na później obniża sumę odszkodowania.

Ubezpieczenie GAP zakupione na naszej stronie to okazja i świetna cena. Wystarczy porównać z innymi ofertami.